Keurmerk

Strictly Tour & Security Management heeft het initiatief genomen om het keurmerk voor tourmanagement op te zetten. Uit hun jarenlange ervaring in deze sector is gebleken dat er geen standaardeisen worden gesteld aan de kwaliteit van tourmanagers. Dat elke aanbieder in de markt een eigen stijl heeft is louter positief te noemen, maar het kunnen waarborgen van kwaliteit en veiligheid is vooralsnog geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd is er vanuit management bureaus een groeiende vraag naar professionele tourmanagers voor artiesten. Al deze facetten hebben ertoe geleid dat Strictly Tour & Security Management een keurmerk heeft opgezet dat eenduidigheid in de sector creƫert om zo het tourmanagement in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Geldigheid

Het keurmerk en de verschillende basiscursussen zijn 3 jaar geldig De EHBO cursus is hier de enige uitzondering op en de geldigheid is na te vragen bij het instituut waar de cursus is behaald. De beoordeling van het keurmerk kent een doorlooptijd van circa een week, vanaf het indienen van de behaalde resultaten tot de uiteindelijke toekenning of afwijzing van het keurmerk.

Toetsingsreglement en klachten

Op alle toetsingen is het toetsingsreglement van toepassing.

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze melden bij de voorzitter van de keurmerkcommissie. De commissie neemt uw klacht op de eerstvolgende commissievergadering in behandeling. Heeft de klacht buitengewone urgentie, dan zal een speciale vergadering worden belegd.